Medisch dossier

Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier op te vragen. De aanvraag dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren t.a.v. de medisch directeur. U kan het aanvraagformulier verkrijgen bij één van de onthaalmedewerkers of via de website onder de rubriek "documenten" .

Binnen de wettelijke termijn van 14 dagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. De gevraagde documenten kunnen persoonlijk afgehaald worden aan het onthaal met de nodige identificatiebewijzen. De documenten worden niet verstuurd, noch elektronisch noch per post. Afhankelijk van de grootte van uw medisch dossier zal u een bedrag van 0,10 EUR per blad aangerekend worden, met een maximum van 25 EUR per dossier. Voor een CD-rom met de radiologisch beelden betaalt u 10 EUR.

Share