Richtlijnen voor de patiënt

Aanmelden
MCH vraagt om u een kwartier op voorhand aan te melden bij het onthaal, waar u wordt ingeschreven. Welke documenten brengt u mee voor een raadpleging?

 Verwijsbrief van uw behandelende arts

 Identiteitskaart

Na de raadpleging mag u uw prestatiefiche in de facturatiebrievenbus deponeren aan het onthaal. Eventuele nieuwe afspraken worden onmiddellijk gemaakt.

Arbeidsongeval
Bij een arbeidsongeval zijn de gegevens van de werkgever (naam en adres) en van de ongevallenverzekering (naam en adres) waarbij de werkgever is aangesloten noodzakelijk. Verder is het ook belangrijk dat u het polisnummer en eventueel dossiernummer meebrengt.

Radiologie
Bij een mammografisch controleonderzoek is het aangeraden om uw vorige RX opnamen mee te brengen. Een verwijsbrief voor radiologie (medische beeldvorming) is strikt noodzakelijk om het onderzoek uit te voeren.

Parkeren
Indien u met de wagen in de parking staat dan mag u tijdens de inschrijving uw parkeerticket afgeven aan de onthaalmedewerker om het te valideren (gratis). U heeft na de consultatie 15 minuten de tijd om de parking te verlaten.

In Wezembeek-Oppem kan u, indien u met de wagen in de parking staat, zonder parkeerticket buiten rijden. Zowel in Leuven als Wezembeek-Oppem kunnen minder mobiele patiënten aan de ingang afgezet worden.

Share