dr. Kubasiewicz Laetitia

Nefroloog
Gespecialiseerd in:
  • Acute en chronische nierproblemen (inclusief zorgtraject chronische nierinsufficiëntie)
  • Maligne hypertensie
  • Cardiorenale pathologie
Verbonden aan:
  • Sint-Jan, Brussel
  • Low Care Dialysecentrum Valida, Sint-Agatha-Berchem

Geconventioneerd

Nefrologie


Wezembeek maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
voormiddag
namiddag
avond


Share