dr. Deridder Pascal

Vasculair chirurg
Gespecialiseerd in:
  • Arterieel: Endovasculaire en chirurgische revascularisaties
  • Veneus: Endovasculaire minimaal invasieve behandeling (VNUS), Foamechosclerose, (Micro)sclerotherapie, Behandeling van thrombophlebitis
  • Behandeling van chronische wonden
  • Lymfologie: Multidisciplinaire aanpak van lymfoedeem
Technische onderzoeken:
  • Dopplerdrukmeting en berekening van enkel/arm index
  • Arterieel en veneus duplexonderzoek van de ledematen
  • Diameterbepaling abdominale aorta
  • Duplexonderzoek van de halsvaten
Verbonden aan:
  • Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Leuven

Nonofficially agreed

Vascular Surgery


Wezembeek Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
morning
afternoon
evening


Share