Ombudsdienst

Wat doet de  ombudsdienst?
Al onze medewerkers en zorgverleners streven dagelijks een kwaliteitsvolle patiëntenzorg na. Toch verloopt niet altijd alles naar wens. Mocht u niet tevreden zijn over één of meerdere aspecten van onze dienstverlening, dan bespreek je dit best zo snel mogelijk met de betrokkenen (arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers). Een goed gesprek lost vaak al veel op. Indien dit niet lukt om welke reden dan ook, kan u contact opnemen met de ombudsdienst om een klacht of opmerking door te geven. De ombudsdienst is beschikbaar voor vragen, problemen, suggesties of klachten. Uw ervaringen en feedback helpen ons immers om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat mag u van ombudsdienst verwachten?
De ombudspersoon behandelt uw vraag of klacht steeds vertrouwelijk en vanuit een neutrale positie en is steeds gebonden aan het beroepsgeheim.

Zij  treedt op als neutrale persoon, die bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen.  Zij probeert echter wel via bemiddeling een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien u niet tevreden bent met dit resultaat zal  zij u doorverwijzen naar externe instanties die u kunnen helpen met de verdere klachtafhandeling. 

Ook voor vragen en inlichtingen rond patiëntenrechten en plichten kan u ook steeds bij ombudsdienst terecht. U kan ook de website http://www.patientrights.be consulteren

U kan de ombudsdienst bereiken via mail: ombudsdienst@mchlvwo.be of telefonisch 016/ 301.438 op maandag van 8 uur tot 15 uur  donderdag van 8 uur tot 15 uur. 

Share