Sluiting poliklinieken - labo blijft open

We hebben getracht om ons op semi-urgente zorg te richten, maar dit blijkt met de maatregelen die er binnen de ziekenhuizen getroffen i.f.v. het coronavirus en de afkondiging van het federaal noodplan voor huisartsengeneeskunde een onmogelijke opdracht.

De activiteiten van de polikliniek en radiologie worden daarom stopgezet, het open houden van de centra is noch medisch noch economisch te verantwoorden. Concreet wil dit zeggen dat de poliklinieken incl. de radiologie sluiten vanaf deze donderdag 19 maart en dit tot en met minimum zondag 19 april. Het laboratorium blijft open en op deze manier trachten we deze ondersteuning te blijven waarborgen voor huisartsen en hun patiënten.

De patiënten die reeds een afspraak hebben met een specialist zullen verwittigd worden dat ze op een later tijdstip een nieuwe afspraak kunnen maken. De arts-specialisten zullen de dringende patiënten trachten een alternatief in het ziekenhuis te bieden of via een telefonisch consult verder te helpen.

We hopen dat we er allemaal samen goed doorkomen en snel weer de normale werking kunnen opnemen!

#MCHSAMENVOORZORG

Share