Nieuwe specialist dr. Nathalie De Vos

De dienst Radiologie van MCH Leuven wordt uitgebreid met 2 titularissen, dr. Nathalie De Vos en vanaf 1 oktober dr. Tessa De Wandeler. Zij zullen samen met dr. Floris De Muck en dr. Alex Schrijvers in onderling overleg zorgen voor een vlotte continuïteit van de dienst.

Dokter Nathalie De Vos studeerde af als arts aan de KULeuven en heeft haar opleiding tot radioloog gevolgd in het Maastricht UMC+. Tijdens haar laatste specialisatiejaar heeft ze een BRACCO Fellowship (ESOR/ESR) gevolgd in het UZ Leuven ter subspecialisatie in de mammoradiologie. 
Ze heeft een brede interesse in alle takken van het vakgebied en een speciale interesse in de mammoradiologie.

Nathalie is meertalig: Nederlands, Frans en Engels. 

Share