Nieuwe functies in MCH

Met de coronacrisis is de weg richting een nieuw normaal ingeslagen. Samen met een aantal nieuwe gezichten in de beleidsfuncties van MCH en een wijziging in de beleidsorganen bouwen we verder aan een MCH-werking die afgestemd is op de behoeftes van de huisartsen en hun patiënten.

Een toekomstgericht en duurzaam medisch beleid, huisartsen en specialisten dichter bij elkaar brengen, samenwerking met andere zorginstellingen en -actoren versterken, futureproof uitbouw van de huisartsenondersteuning en een kwalitatieve patient-centered zorgverlening waren de uitgangspunten in de keuze van het nieuwe team.

Om de fakkel als medisch directeur van dr. Hendrik De Vis over te nemen werd gekozen voor dr. Tom De Baere. Tom is orthopedisch chirurg en als arts-specialist verbonden aan zowel MCH Leuven als MCH Wezembeek-Oppem. Dat de keuze werd gemaakt voor een specialist is zeker niet evident en misschien zelfs controversieel, maar weloverwogen. Tom ondersteunde de voorbije jaren een aantal belangrijke wijzigingen in de poliklinieken van MCH en kent door zijn ervaring in de medische raad de MCH-werking door en door.

“Het verder uitbouwen van de disciplines in de poliklinieken met duurzame teams die de huisartsenwerking ondersteunen en het optimaliseren van het intercollegiaal overleg via een goede dialoog tussen de huisarts en specialist staan centraal voor mij” zegt Tom.

Vertrekkende vanuit de complementariteit tussen huisartsen en specialisten zal het toekomstig medisch beleid in tandem vorm krijgen. Dr. Hans Mestdagh, secretaris van de Raad van Bestuur, wordt voorzitter van de Stuurgroep Medisch Beleid. MCH geldt als verlengstuk van de huisartsenpraktijk. Vloeiende interacties tussen huisartsen en specialisten zijn essentieel om tot goede taakafspraken te komen in functie van een efficiënte en effectieve zorgverlening voor de patiënten.

 Hans wordt daarbij ondersteund door dr. Lien Vanden Heuvel. Lien vervoegt als huisarts uit de Druivenstreek (Hoeilaart) de Raad van Bestuur. Met haar achtergrond in communicatie wenst ze de communicatielijnen tussen huisarts en specialist te versterken en zo de patiënt centraal te zetten.

Dr. Jacqueline Van De Walle start eveneens als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Bestendigen wat MCH al betekent en het uitbouwen van nieuwe initiatieven in de stuurgroep Focus zijn haar prioriteiten. Jacqueline zal samen met dr. Karel De Koker het voorzitterschap van deze stuurgroep opnemen. De stuurgroep overziet alle vormingsevenementen, adviesverlening en allround niet-medische ondersteuning voor huisartsen, met de input van jonge huisartsen en met de nodige antennes in het veld. “Ik wil graag eerstelijnsprojecten in het steeds complexer wordend zorglandschap aansturen en uitdragen" zegt Jacqueline.

“We kijken uit naar een boeiende samenwerking met dit nieuwe team dat een mooie combinatie biedt van ervaring en frisse nieuwe inzichten. Hiermee hebben we een solide basis om verder te werken aan toekomstgerichte huisartsenondersteuning en zorgverlening”, zegt algemeen directeur Dorien De Ryck.

Het mandaat van dr. Hendrik De Vis als medisch directeur loopt af in augustus. Hij gaat dan op welverdiend pensioen. Hendrik is blij dat hij deel mocht uitmaken van het MCH-verhaal. Een kwalitatief hoogstaand labo en de huisartsenondersteuning in al zijn vormen zijn de hoekstenen van de MCH-werking. We wensen hem uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze organisatie.

>

Share