Verplichte derde betaler vanaf 1 oktober

Verplichte derde betaler vanaf 1 oktober
Bronvermelding : persartikel RIZIV dd 24/9/2015

Vanaf 1 oktober moet een huisarts bij zijn/haar raadpleging de derde betaler toepassen voor zijn/haar patiënten die van de verhoogde tegemoetkoming genieten.
De maatregel is van toepassing op de raadplegingen en voor de technische verstrekkingen die tijdens de raadpleging zijn uitgevoerd maar niet voor de huisbezoeken.
De wettelijke verplichting bestaat al sinds 1 juli 2015.De praktische uitvoering start 1 oktober 2015. Vanaf deze datum moet de huisarts de derde betaler toepassen voor zijn/haar patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming, of hij/zij nu elektronisch of op papier factureert.
Voor de elektronische facturatie is er vooruitgang: ingevolge afspraken met het RIZIV passen de softwareleveranciers hun toepassingen aan om elektronische tarifering en facturatie in derde betaler mogelijk te maken. De huisartsen ontvangen nu de updates.

Conclusie:

Een geïnformatiseerde huisarts met bijgewerkte software moet de derde betaler toepassen en kan elektronisch factureren via MyCarenet.

Een geïnformatiseerde huisarts waarvan de software nog niet is bijgewerkt is moet de derde betaler toepassen voor de patiënt die het vraagt en in dat geval factureren zoals hij/zij het tot nu doet.

Een niet geïnformatiseerde huisarts moet de derde betaler toepassen en factureert verder op papier.

U kan het volledige artikel raadplegen via deze link (naar persartikel RIZIVV dd 6/10/2015)

Share