MCH heeft sinds april 2 nieuwe botdensitometers

Vanaf april beschikken de poliklinieken MCH Leuven en MCH Wezembeek-Oppem over een nieuwe botdensitometer.

 

De nieuwe toestellen zijn van het merk Hologic. Dit merk heeft zich specifiek op de productie van botdensitometrie-toestellen toegelegd. Het grootste voordeel van het nieuwe toestel is de veel kortere onderzoekstijd. Op het vorige toestel lag de patiënt tot 20 minuten. Op het nieuwe toestel gaat dit over 2 tot 3 minuten. Een ander groot voordeel ten opzichte van de vorige generatie toestellen is dat de gebruikte straling zo laag is dat deze bijna niet meer meetbaar is.

Hieronder nog eens samengevat bij wie en waarom deze meting nuttig kan zijn.

Wat zijn de risicofactoren voor verminderde botmassa?

Hogere leeftijd vrouw (>70 jaar)

Laag lichaamsgewicht

Late menopauze, vroege menopauze en gestoord oestrogeen

Te lage expositie aan zonlicht

Familiale antecedenten

Levensstijl (lage inname calcium, tabagisme, weinig fysieke activiteit, hoge ethylintake)

Ethniciteit (blank en aziatisch)

Waarom screenen?

Osteoporose is net zoals AHT, cholesterol, diabetes, borstkanker en cervixkanker eenvoudig en met een hoge prevalentie in een vroeg stadium op te sporen. De predicatieve waarde van een botdensitometrie ten opzichte van een belangrijke fractuur (heup, wervelzuil,...) is zelfs hoger dan deze van een verhoogde bloeddruk ten opzichte van een stroke. Er is een effciënte therapie voorhanden die de risico's op (invaliderende en voor de maatschappij dure) fracturen vermindert. Ook de individuele winst voor de patiënt is groot.

Bij wie?

Een baseline botdensitometrie is aangeraden bij postmenopauzale vrouwen met één van de volgende risicofactoren:

Premature menopauze (voor 45 jaar) of langdurig premenopauzaal hypoganadisme

Cortisone gebruik gedurende meer dan 3 maanden of Cushing syndroom

Familiale antecedenten (eerste graad)

Doorgemaakte fragiliteitsfractuur (fractuur ten gevolge van een miniem trauma)

Langdurig doorgemaakte malnutritie (anorexia,...)

Langdurige inname van anticonvulsiva

Primaire hyperparathyroïdie

Antecedenten van chemotherapie

Lage BMI of laag gewicht (< 20 of < 57 kg)

Postmenopauzaal met twee van de volgende risicofactoren (tabagisme, overdreven ethanol consumptie, lage intake van calcium of hyperthyreoïdie)

Belangrijke aspecten om mee rekening te houden:

Er is niet altijd terugbetaling via de mutualiteit.

Indien er geen terugbetaling is, wordt bij bewezen osteoporose de medicatie nadien wel terugbetaald. Voor deze patiënten geeft deze éénmalige kost van het onderzoek op langere termijn een kostenbesparing.

Straling, deze is minimaal. Een standaard meting van de lumbale wervelzuil + 1 heup geeft een dosis van 0.04 mGy. Ter vergelijking is dit voor een RX van de thorax 0.6 ongeveer 0.3 mGy en voor een RX van het abdomen 4.0 ongeveer 3.2 mGy.

Deze gegevens zijn ook terug te vinden in het volgende artikel:
J. Karsh: Diagnostic challenges in osteoporosis. Indications for bone densitometry and establishing secondary causes.
http://www.cfp.ca/content/47/6/1244.short

Share