Privacyverklaring MCH

MCH heeft haar privacyverklaringen aangepast voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers.

MCH hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en daarom hebben we in lijn met de nieuwe General Data Protection Regulation ons privacybeleid aangepast.  In het Privacybeleid geeft MCH duidelijk aan welke persoonsgegevens wij van u hebben en waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken.

Privacyverklaring voor patiënten

 Privacyverklaring voor huisartsen en andere verwijzers

Share