Goed doel!
Ter gelegenheid van 50 jaar MCH hebben alle medewerkers zich een heel jaar lang belangeloos ingezet voor een goed doel. MCH zamelde in het totaal 19.748,96€ in  voor Bednet!

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren hun klasgenoten en hun leerkrachten blijven zien, dat ze toch mee in de les zitten, dat ze erbij blijven horen. Dat is de essentie van Bednet: langdurig of chronisch zieke kinderen, die niet naar school kunnen komen, zitten toch mee in de klas, van achter hun computer thuis. Dit recht op synchroon internetonderwijs is gratis voor het kind en voor de school. Meer info kan u vinden op www.bednet.be

MCH Medewerkers slaan handen in elkaar voor Bednet.

In november hadden we al een bedrag van 18.000€ ingezameld, maar de acties liepen verder tot eind december.
Nu hebben we samen met alle diensthoofden MCH een cheque van maar liefst 19.748,96€ overhandigd aan de directeur van Bednet, mevrouw Els Janssens.
Door samen aan dit initiatief te werken, groeiden we allemaal dichter naar elkaar. Terwijl we zieke kinderen hielpen, zijn we er zelf ook beter van geworden.  Iedereen bij MCH kijkt met een warme glimlach terug op  het afgelopen jaar.

 

Share