ESF-project ‘Klantgericht denken & handelen 2030’

MCH diende begin 2020 een subsidie-aanvraag in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF), oproep 473 - "Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden" . Het project werd goedgekeurd, wat betekent dat MCH met de financiële steun van ESF een opleiding 'Klantgericht denken & handelen 2030' zal organiseren voor haar medewerkers. 

De kernopdracht van MCH is het ondersteunen en verbeteren van huisartsgeneeskunde en het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg aan patiënten. Klantgerichtheid is één van de basiscompetenties van alle medewerkers van MCH. Het is de kern, de hefboom van waaruit we onze dienstverlening uitbouwen en aanbieden. Omdat er de afgelopen jaren een hele omwenteling is geweest binnen gezondheidszorg in de manier waarop er naar eindgebruikers wordt gekeken, willen we onze medewerkers onderdompelen in deze nieuwe benadering, via de opleiding 'customer delight' die specifiek ontworpen is voor gezondheidsmedewerkers.

Het eindresultaat is dat onze medewerkers hun bestaande vaardigheden klantgericht denken & handelen kunnen bestendigen en verruimen vanuit de nieuwe, aangereikte kaders.

Affiche: klantgericht denken en handelen 2030

Share