Coronavirus (COVID-19)

Toegankelijkheid voor semi-urgente zorgverlening

Teleconsultaties 

Sluiting poliklinieken - labo blijft open

Telefonische bereikbaarheid poliklinieken

Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving

Inzameling mondmaskers

Uitbraak coronavirus - COVID-19

Epidemiologisch bulletin 

De belangrijkste maatregelen die iedereen moet opvolgen blijven een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden. De Nationale Veiligheidsraad benadrukt dat een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, noodzakelijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor meer info over de maatregelen en tips in verband met verspreiding en preventie van het coronavirus, kan je de volgende websites raadplegen. 

- Website Agentschap zorg en gezondheid
- Website van de overheid 
- Website van de Wereldgezondheidsorganisatie 

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden?
1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een             afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om handen en kussen te geven.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk.
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:
1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet 
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met een hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem,...)
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 
4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.  

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Heb je koorts en/of luchtwegenklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)? 
1. Blijf Thuis 
2. Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga NIET naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch contact of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet. 

Vragen over het coronavirus?
Je kan met al je vragen over het coronavirus steeds terecht op het nummer 0800 146 89 van de overheid. Dat nummer is steeds bemand.     Share