Medisch Centrum voor Huisartsen - MCH

Het Medisch Centrum voor Huisartsen werd in 1966 opgericht door huisartsen en is uitgegroeid tot een vaste waarde voor de huisarts en zijn patiënten in Vlaams Brabant. Het systeem van verwijzing en rapportering tussen huisarts en specialist stelt ieder partij in staat om het patiëntendossier goed te kunnen opvolgen. 
 
MCH is een polikliniek met twee vestigingen, één in Leuven en één in Wezembeek-Oppem. Beide centra beschikken over een dienst medische beeldvorming en samen houden er een 100-tal specialisten raadpleging. Zij worden bijgestaan door een team van verpleegkundigen.

Aan het onthaal zorgen de medewerkers voor een vlotte inschrijving en stiptheid in de afspraken.  Aan de poliklinieken is het klinisch labo verbonden, waar de huisarts stalen kan laten analyseren. Het laboratorium van MCH levert kwaliteitsvolle analyses af en zorgt voor een vlotte dienstverlening voor de patiënt en huisarts. De labostalen worden door een eigen ophaaldienst ingezameld. Het pick-up team haalt snel en efficiënt op verschillende tijdstippen overdag, 's avonds en op zaterdag de stalen bij de huisartsen op. De meeste resultaten worden na enkele uren, dezelfde dag aan de huisarts via elektronische weg bezorgd. Wenst de huisarts meer toelichting over bepaalde labo resultaten, dan kan de huisarts steeds beroep doen op één van de vijf biologen en een heel team van laboranten.

Naast de polikliniek met medische beeldvorming en een klinisch labo kan de huisarts terecht bij MCH Focus. MCH Focus is een flexibele organisatie die zorgt voor een creatieve en unieke samenwerking met de arts. MCH Focus organiseert contacten tussen de huisartsen onderling, tussen huisartsen en hun organisaties en huisartsenkringen. Dit wordt georganiseerd via een aantal commissies met ieder hun eigen ideeëngoed. Het secretariaat van MCH Focus zorgt dagelijks voor een logistieke en administratieve ondersteuning van de huisartsen.  

Share