Aanvraagformulieren voor laboratoriumonderzoek

Hieronder een overzicht van de gebruikte aanvraagformulieren. U kunt ook elektronisch aanvragen via Lab Online.

De richtlijnen voor het invullen van de MCH aanvraagformulieren vindt u hier.

Standaard aanvraagformulier (v. 33 08/2017) 
Opgelet, geprinte aanvraagformulieren kunnen niet elektronisch verwerkt worden op het laboratorium.
Aanpassingen aanvraagformulier versie 33

Nieuwe aanvraagformulieren kunnen via dit formulier aangevraagd worden

iFOBT

Zwangerschap

NIPT brochure voor verwijzers -  aanvraagformulier (mee te tekenen door zwangere).

Moleculaire testen

Aanvraagformulier RIZIV Artikel 24 bis

Anatoompathologisch onderzoek

Cytologisch onderzoek: cervicovaginale cytologie

Histologisch, cytologisch of elektronenmicroscopisch onderzoek

Share