B. pertussis PCR nomenclatuur

Vanaf 1 april 2019 wordt de PCR Bordetella door het RIZIV terugbetaald onder artikel 24bis, met een aantal restricties: 

Staaltype: posterieure nasofarynxuitstrijk, nasofarynxspoeling, nasofarynxaspiraat, BAL, bronchusaspiraat (exclusief neus- of keeluitstrijken of enig ander staal)

Enkel op voorschrift van een pediater

Op voorwaarde dat de patiënt geen therapie met macroliden of trimethoprim/sulfamethoxazole heeft ontvangen gedurende >= 5 dagen. 

Eénmaal per diagnostische investigatiefase

Voor een kind <16 jaar oud met symptomen compatibel met kinkhoest met een duur van meer dan 6 dagen en minder dan 22 dagen, op voorwaarde dat het niet binnen de laatste 3 jaar werd gevaccineerd  
OF voor een kind <1 jaar dat niet of onvolledig werd gevaccineerd (minder dan 3 dosissen) met catarrale symptomen gevolgd door kokhalzen, bradycardie of apneus. 


In alle andere gevallen zal de test worden aangerekend aan de patiënt (66,04 euro; uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis Brussel) . 

Het nieuwe aanvraagformulier voor deze test kan u terugvinden onder volgende link.   

Share