COVID-19 antistoftesten update 23/05

Gebruik antistoftesten

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis, zijn de serologische testen niet in staat om te bepalen of een persoon:
- Geïnfecteerd is tijdens de eerste week van de symptomen.
- Een asymptomatische of paucisymptomatische vorm van Covid-19 vertoont.
- Beschermd is tegen een tweede infectie en hoe lang de bescherming door de antistoffen zou duren.
- Besmettelijk is.
- Zich in de infectieuze of postinfectieuze fase bevindt.

De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.

Welke indicaties komen in aanmerking voor terugbetaling van antistoftesten ? 

1. Gehospitaliseerde patiënten die voldoen aan de definitie van een mogelijk geval EN waarbij de CTThorax suggestief is voor COVID-19, maar de PCR-test negatief is. De serologie wordt uitgevoerd minstens 7 dagen na het begin van de symptomen.
2. Ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID19 vertonen, maar waarvan de PCR-test negatief is, of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen. De serologie wordt minstens 14 dagen na het begin van de symptomen uitgevoerd.
3. In het kader van de differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie. De serologie wordt uitgevoerd minstens 14 dagen na het begin van de symptomen.
4. Om de serologische status te onderzoeken bij het zorgpersoneel en het personeel in de ziekenhuizen/diensten of collectiviteiten met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19 (COVIDafdelingen of rusthuizen) in het kader van het lokale risicomanagement

Deze serologische testen zijn aan te rekenen via pseudocode 554971 -554982 voor voorschriften vanaf de dag dat het koninklijk besluit dat de vergoedingsvoorwaarden bevat wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Indien de test nu reeds wordt aangevraagd, bestaat de kans dat deze test volledig aan de patiënt zal aangerekend worden (bedrag eveneens nog niet vastgelegd).

Test uitgevoerd in MCH 

Het MCH beschikt over meerdere platformen om de analyse uit te voeren. De huidige test (LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG) is volledig geautomatiseerd en door FAGG/Sciensano goedgekeurd.

De test kan worden aangevraagd in Lab Online via het aparte tabblad of door vermelding op het papieren aanvraagformulier. Wij raden aan om voldoende klinische informatie te verschaffen indien de test nu al wordt aangevraagd

De IgG antistoftest heeft een hoge gevoeligheid. Bij +/- 97% van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie (via PCR en/of CT) werden na 14 dagen antistoffen gedetecteerd. In 3% van de gevallen was het resultaat vals negatief. Studies vonden echter voornamelijk plaats bij gehospitaliseerde patiënten. Verwacht wordt dat de gevoeligheid van deze test in een populatie die de ziekte mild of asymptomatisch heeft doorgemaakt toch een stuk lager ligt. Studies ontbreken echter op dit ogenblik. 

Share