COVID-19 antistoftesten update 3/06

Gebruik antistoftesten

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis, zijn de serologische testen niet in staat om te bepalen of een persoon:
- Geïnfecteerd is tijdens de eerste week van de symptomen.
- Een asymptomatische of paucisymptomatische vorm van Covid-19 vertoont.
- Beschermd is tegen een tweede infectie en hoe lang de bescherming door de antistoffen zou duren.
- Besmettelijk is.
- Zich in de infectieuze of postinfectieuze fase bevindt.

De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.

Welke indicaties komen in aanmerking voor terugbetaling van antistoftesten ? 

1. gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinisch beeld voor COVID-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen;
2. ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een suggestief en langdurig klinische beeld hebben voor COVID-19 maar een negatief resultaat op de moleculair test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen konden getest worden via een moleculaire test, minimum 14 dagen na de start van de symptomen;
3. ambulante of gehospitaliseerde patiënten in de context van differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen;
4. zorgverleners en personeel, werkzaam in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (COVID diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria), in het kader van lokaal risicomanagement.

Voor bovenstaande indicaties zijn de serologische testen aan te rekenen via code 554971 -554982 voor voorschriften vanaf 3 juni (publicatie KB). 

Test uitgevoerd in MCH 

Het MCH beschikt over meerdere platformen om de analyse uit te voeren. De huidige test (LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG) is volledig geautomatiseerd en door FAGG/Sciensano goedgekeurd.

De test kan worden aangevraagd in Lab Online via het aparte tabblad of door vermelding op het papieren aanvraagformulier. Wij raden aan om voldoende klinische informatie te verschaffen indien de test nu al wordt aangevraagd

De IgG antistoftest heeft een hoge gevoeligheid. Bij +/- 97% van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie (via PCR en/of CT) werden na 14 dagen antistoffen gedetecteerd. In 3% van de gevallen was het resultaat vals negatief. Studies vonden echter voornamelijk plaats bij gehospitaliseerde patiënten. Verwacht wordt dat de gevoeligheid van deze test in een populatie die de ziekte mild of asymptomatisch heeft doorgemaakt toch een stuk lager ligt. Studies ontbreken echter op dit ogenblik. 

Share