Nieuw coronavirus COVID-19 update 13/03

Stand van zaken

Gezien de hoge toestroom van stalen in UZ Leuven kunnen externe stalen niet meer door hen worden geanalyseerd, ook niet van zorgverleners. 
Bijgevolg zullen ALLE stalen door MCH doorgestuurd worden naar een extern labo. Het extern labo voert de analyse uit tegen een kostprijs van 29 euro. Het RIZIV vraagt wel aan de laboratoria om hun facturatie on hold te zetten. 

Momenteel beantwoorden de volgende patiënten aan de gevalsdefinitie voor screening: 
 ♦ Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft 
 ♦ Elk lid van het zorgpersoneel die de definitie van een mogelijk geval vervult. 
Mogelijk geval : elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen 
 - die nieuw verschijnen OF 
- die verslechteren indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont 


De huidige procedure voor huisartsen geeft aan om voorkeur te geven aan telefonische consultaties en om geen stalen meer af te nemen, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Gelieve op de buitenkant van het zakje steeds duidelijk te vermelden dat het een corona staal betreft en noteer ook als het een zorgverlener betreft. 

De gevalsdefinitie wijzigt regelmatig en wordt door ons dagelijks geherevalueerd. De meest actuele versie kan door elke arts ook best dagelijks worden geraadpleegd via volgende link: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 

Aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier van het referentiecentrum https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_Lab_form_NL.pdf mag nog steeds gebruikt worden (ook al wordt de analyse door een ander labo uitgevoerd).
Gelieve altijd duidelijk je stempel en telefoonnummer op het aanvraagformulier te plaatsen

De analyse kan ook via Lab Online worden aangevraagd. Opgelet: ook in dit geval moet het speciale aanvraagformulier worden afgedrukt en meegegeven. 

Staalafname

Voor afname kan zowel een UTM-wisser als een eSwab wisser gebruikt worden.
Een nasofaryngeale afname in één neusgat (fijne wisser) verdient de voorkeur (hoogste gevoeligheid). Indien fijne wissers niet beschikbaar zijn kan men met 1 dikke wisser in de keel (zo hoog mogelijk) en vervolgens zo diep mogelijk in de neus gaan. 1 wisser volstaat!
Stalen moeten steeds drievoudig verpakt worden.
Steek het formulier in de buitenste verpakking.

Stalen voor corona testen dienen steeds gescheiden te worden gehouden van de andere stalen.

Resultaten 

Voor het opvragen van resultaten kan u contact opnemen met het AML labo op het nummer 03/3030800.
Positieve resultaten worden in principe steeds doorgebeld naar de aanvragende arts. 

Opening MCH

In functie van de continuïteit van de zorgverlening aan patiënten en dienstverlening aan huisartsen zijn de poliklinieken van Leuven en Wezembeek-Oppem en het laboratorium geopend. We volgen de situatie van dag tot dag op en nemen maatregelen om medewerkers, specialisten en patiënten te beschermen.

Annulatie nascholingen

De nascholingen van MCH Leuven en MCH Wezembeek-Oppem die plaats vinden in maart zijn geannuleerd. De klinische navormingsavonden van april worden uitgesteld naar een latere te bepalen datum.

Share