Sputumcytologie: wijziging recipiënt

Vanaf 1 juni wordt Cytorich ® Blue niet meer verdeeld als afnamerecipiënt voor sputumcytologie. In plaats daarvan wordt aanbevolen om het sputumstaal te fixeren in minimum dezelfde hoeveelheid gebufferde formol (CellStor Pot).

De aangepaste afnameinstructies vindt u ook terug in het document 'Richtlijnen voor cytologisch onderzoek'.

Share