Nieuwe generatie HDL cholesterol assay (HDLC4)

Vanaf 26/12/2017 wordt overgeschakeld naar een nieuwe generatie HDL cholesterol assay.

 Deze nieuwe test heeft een verminderde gevoeligheid voor gedenatureerde lipoproteïnen wat leidt tot een verhoging van de accuraatheid, voornamelijk bij patiënten met lipidenstoornissen en leveraandoeningen. Op basis van een vergelijking van het CDC referentielaboratorium ligt de recovery gemiddeld 8% lager over het hele meetbereik en 3-5% lager rond het beslissingsniveau van 50 mg/dL. In onze eigen populatie is deze afwijking meer beperkt. Onze evaluatie toont een verschil van gemiddeld -1.3% bij het beslisniveau van 50 mg/dL.

De traceerbaarheid is ongewijzigd. De methode is gestandaardiseerd tegen de CDC referentiemethode ("ultracentrifugatie"). De standaardisatie voldoet aan de vereisten van het 'HDL Cholesterol Method Evaluation Protocol for Manufacturers" van de US National Reference System for Cholesterol.

Share