Meldingsplichtige infectieziekten

Nieuwe lijst meldingsplichtige infectieziekten vanaf 1 januari 2017.

Vanaf 1 januari 2017 treedt een gewijzigd Ministerieel Besluit betreffende de meldingsplichtige ziekten in Vlaanderen in voege waarbij zes ziekten worden toegevoegd. Voor een aantal ziekten is dit om clusters op te sporen: leptospirose en shigellose. Voor andere is dit om vroegtijdig ondersteuning bij een uitbraak te kunnen bieden: scabiës in collectiviteit, of om chemoprofylaxe in te stellen: invasieve infecties met Streptococcus pyogenes. Detectie van de introductie van vectoren op het Europees continent is belangrijk bij: Chikungunya, dengue, malaria, westnijlvirus en zikavirus infectie. De volledige lijst vindt u hier

De actueel geldende richtlijnen kan u steeds raadplegen via de website van Zorg en Gezondheid

Share