Introductie WASP

Op 19 september werd de Walk-Away Specimen Processor (WASP) in gebruik genomen.

De WASP is een volautomatische entrobot die de stalen voor microbiologische cultuur van urine, wissers en later ook faeces, zal enten. Ook uitstrijkjes voor Gramkleuring worden in de toekomst door dit toestel gemaakt.

Dit betekent een verdere standaardisatie van de enting en een nieuwe stap in de automatisatie van het microbiologielabo.

E-swabs kunnen rechtstreeks op dit toestel geplaatst worden, terwijl urine in een Vacuette urinebuis aanwezig moet zijn. Daarom moeten sommige urines die nu nog in potjes op het labo aankomen overgebracht worden in buisjes. Om dit te vereenvoudigen zullen we dit najaar overschakelen naar nieuwe urinepotjes met een geïntegreerd transfermechanisme. Verdere berichtgeving hierover volgt nog.

 Hieronder nog een filmpje van het toestel in werking.

Share