Parathormoon 1-84

Vanaf 20/5 wordt de analyse van parathormoon (1-84) in het laboratorium van het MCH uitgevoerd. Deze 3e generatie PTH assay ('bioactive PTH') vervangt de vroegere 2e generatie ('intact') PTH assay die door een extern labo werd uitgevoerd.

Deze 1-84 PTH assay heeft een verhoogde specificiteit voor het intact 1-84 PTH en ondervindt geen kruisreactiviteit van inactieve 7-84 PTH fragmenten. Deze fragmenten accumuleren bij patiënten met nierinsufficiëntie. Door deze hogere specificiteit liggen de referentiewaarden dan ook lager.

Omwille van deze verschillen zijn de resultaten van de vroegere en de nieuwe test niet uitwisselbaar maar dienen ze beoordeeld te worden ten opzichte van de testspecifieke referentiewaarden.

De test wordt dagelijks uitgevoerd. Wegens de beperkte stabiliteit in serum en EDTA-plasma dienen de stalen het labo zo snel mogelijk te bereiken.

Share