Reumafactor

Vanaf 17 mei 2016 schakelt het klinisch laboratorium over naar een nieuwe test voor reumafactor.

Deze test gebruikt een ander reactieprincipe (immuunturbidimetrie) dan de vroegere test. Uit de methodevergelijking blijkt dat er een kwantitatieve verschillen zijn tussen de resultaten van beide testen, maar dat er een goede kwalitatieve overeenstemming is. Daarom zullen ook de referentiewaarden aangepast worden.

Oude referentiewaarde: <19 U/L
Nieuwe referentiewaarde: <14 U/L

Indien de aanvraag dringend werd aangevraagd kan deze test ook 's avonds en in het weekend uitgevoerd worden.

Share