Omschakeling naar de CKD-EPI formule voor de berekening van de eGFR

Vanaf 1 mei 2016 wordt de eGFR berekening uitgevoerd met de CKD-EPI formule ter vervanging van de MDRD formule.  De resultaten van deze berekeningen zijn vergelijkbaar bij een klaring < 60 ml/min, maar de CKD-EPI formule is superieur bij hogere klaring.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de labomailing van mei 2016.

Share