Anti-CCP

Op 6/8/2015 werd een nieuwe analysemethode voor anti-CCP in gebruik genomen.

Het testen op de aanwezigheid van anti-cyclisch gecitrullineerd peptide antistoffen gebeurt routinematig in de diagnostiek van reumatoïde artritis (RA). De sensitiviteit van deze testen varieert van 50 tot 75% naargelang de assay en de studiepopulatie, terwijl de specificiteit erg hoog is, boven de 90%. (1,2)

Bovendien suggereren recente studies dat de aanwezigheid van deze antistoffen bij asymptomatische patiënten eerder moet beschouwd worden als voorspellend voor RA dan als een vals positief resultaat, aangezien deze reeds positief kunnen zijn tot 10 jaar voor het verschijnen van symptomen (3). De bepaling van deze antistoffen maakt dan ook integraal deel uit van de 2010 ACR/EULAR criteria voor RA (4).

Er is terugbetaling voorzien in de RIZIV nomenclatuur mits inachtneming van diagnoseregel 89: “aanrekenbaar aan het RIZIV 1 maal per kalenderjaar en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis.”

Aangezien de analyse op een ander toestel (IDS iSYS) en met een ander reagens zal worden uitgevoerd dan voorheen, zullen ook de referentiewaarden veranderen. De methodevergelijking toont aan dat de kwantitatieve resultaten ongeveer 58% bedragen van de resultaten met de vroegere meetmethode. Er waren geen significante kwalitatieve verschillen tijdens de evaluatieperiode, waarbij moet opgemerkt worden dat deze nieuwe methode geen ‘grijze zone’ voor resultaten definieert, in tegenstelling tot de vroegere methode. Resultaten rond de cutoff dienen dan ook, zoals steeds, met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.
Deze analysemethdoe had bovendien een excellente performantie bij externe kwaliteitscontrole (UKNEQAS).

Vergelijking referentiewaarden

Oud (Phadia Immunocap UZLeuven) 
< 7: negatief; 7-10: dubieus; > 10: positief.

Nieuw (IDS iSYS)
 < 5: negatief; ≥ 5 positief

 

Referenties
1  Taylor PC, Maini B. Clinically useful biologic markers in the diagnosis and assessment of outcome in rheumatoid arthritis. 11th ed. UpToDate, 2014.

2  Whiting PF, Smidt N, Sterne JAC, Harbord R, Burton A, Burke M et al. Systematic review: accuracy of anti-citrullinated Peptide antibodies for diagnosing rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 2010; 152: 456–64; W155–66.

3  Rantapää-Dahlqvist S, De Jong B a W, Berglin E, Hallmans G, Wadell G, Stenlund H et al. Antibodies Against Cyclic Citrullinated Peptide and IgA Rheumatoid Factor Predict the Development of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheum 2003; 48: 2741–2749.

4  Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 2010; 62: 2569–2581.

Share