IGRA testen voor latente TBC op lithiumheparinebloed

De interferon-gamma-release assay (IGRA) voor de diagnostiek van latente TBC vereist speciale afnamerecipiënten.

Vanaf heden is het mogelijk om de test uit te voeren op lithiumheparine bloed dat gecollecteerd werd in een LiHeparine afnametube zonder separatorgel. Deze buis dient binnen de 16u in het uitvoerend laboratorium aan te komen en dit tussen maandag 8u en donderdag 13u.

Om een goede verwerking te garanderen wordt deze afname dus best voorbehouden van maandagochtend tot woensdagmiddag. De bloedafname kan ook steeds in de MCH polikliniek te Leuven gebeuren om een zo kort mogelijke verwerkingstermijn te garanderen.

Let op: deze test is niet terugbetaald en kost +/- 40 ten laste van de patiënt.

Share