Nieuwe generatie estradiol assay

Geachte arts,

In de loop van de eerste week van de maand mei 2015 zal overgeschakeld worden naar een nieuwe generatie estradiol assay. Waar de huidige, tweede generatie, estradiol assay gebruik maakt van een polyclonaal capture antilichaam, maakt de nieuwe, derde generatie, assay gebruik van 2 monoclonale konijn capture antilichamen.

Deze monoklonale antistoffen hebben het voordeel van een gegarandeerde beschikbaarheid en een verminderde kruisreactiviteit. Gezien de nieuwe standaardisatie en verbeterde kruisreactiviteit van de nieuwe generatie estradiol III assay, zal de nieuwe kit 10-15% lager meten versus de huidige generatie. 

Bij de overgang naar de nieuwe kit zullen de referentiewaarden aangepast worden en zal een commentaar op het rapport verschijnen.

Referentiewaarden estradiol III


Beide testen vertonen een goede correlatie.


Bijlage

Estradiol III fact sheet

Share