Nieuwe SAF-potjes

Overschakeling van Para-Pak mini SAF naar Para-Pak SAF.


Voor het opsporen van Dientamoeba fragilis moet het faecesstaal onmiddellijk na productie gefixeerd worden. Tot voor kort gebruikten wij hiervoor het Para-Pak mini SAF medium. 
Aangezien dit medium niet meer door de firma kan geleverd worden, zijn we overgeschakeld naar het Para-Pak medium. Dit flesje is groter en de afnameinstructies zijn ook lichtjes gewijzigd. 
U kan de nieuwe afnameinstructies hier terugvinden. 

Share