MCH Lab Online

MCH Lab Online is het gratis elektronisch aanvraagplatform en resultatenviewer. Dit is de opvolger van de toepassingen Consult-IT en Order-IT alhoewel deze ook nog steeds beschikbaar blijven.

Lab Online is van overal bereikbaar via dit adres: https://labonline.medischcentrumhuisartsen.be

Deze online toepassing biedt de aanvragende arts tal van hulpmiddelen bij het voorschrijven van laboratoriumtesten:

Integratie met het medisch pakket van de arts.

Integratie van de labogids

Ondersteuning voor favorieten (aanvraagprofielen) zowel individueel als per praktijk

Ondersteuning bij testen met speciale afname-instructies

Direct online bij-aanvragen rekening houdend met houdbaarheid van stalen en testen

Prijssimulatie

Waarschuwing indien cumul- en diagnoseregels van toepassing

Onmiddelijke beschikbaarheid van de resultaten (~ 1 minuut na technische validatie)

Ondersteuning voor afnamecentra

 ...

De handleiding biedt u een meer uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden.

Hebt u interesse om met Lab Online te starten, contacteer ons op 016/310 400 of per email via Bianca_thys@mchlvwo.be 

Share