Veelgestelde praktische vragen over het coronavirus

Antwoorden op de volgende vragen en veel meer kan je terugvinden op de site van https://www.info-coronavirus.be van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid en van de Voedselketen en Leefmilieu. 
Het contactcentrum van de overheid is te bereiken op 0800 14 589

Tips voor een goede hygiëne - ook in andere talen beschikbaar

Advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving 

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden?
1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om handen en kussen te geven.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk.
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Hoe verspreidt het coronavirus zich?
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne. 

Hoelang overleeft het coronavirus op gladde oppervlakken en materialen?

Het coronavirus overleeft gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …). Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Is het gevaarlijk om voortdurend dingen aan te nemen van mensen?
Dingen van mensen aannemen en doorgeven is moeilijk te vermijden. Daarom is het belangrijk om de handen regelmatig en grond te wassen. Probeer er vooral op te letten om het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met de handen.

        Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.


Share