Werking

Beroep doen op de ervaring en kennis van MCH-collega's

Inlichtingen verschaffen over: wetenschappelijke organisaties, zelfhulpgroepen, begeleidingsdiensten, juridische instellingen enz.. 

Nascholingen organiseren: van accrediteringsaanvraag tot het inbrengen van aanwezigheden huisartsen op de website RIZIV 

Hulp bij online raadplegen van het individueel accrediteringsdossier huisarts, op verzoek inzenden aan het RIZIV

Logistiek ondersteunen van huisartsenkringen

Nieuw gevestigde huisartsen integreren 

Lijst LOK-verantwoordelijken voor aansluiting

Literatuurservice

Wetenschappelijke Tijdingen - MCH Digest, de elektronische nieuwsbrief van het MCH

Infoverspreiding voor derden 

Share