Symposium - Van pil tot patiënt in WZC                                               

De commissie Ouderenzorg MCH organiseerde op zaterdag 18.05.19 een symposium over medicatiebeleid in Woonzorgcentra. Vier sprekers gaven toelichting rond dit thema elk vanuit hun vakgebied.

Presentaties

Apr. Jeroen Geeraerts - WZC en apotheker, de puntjes op I

Prof.dr. Veerle Foulon - De rol en het belang van de apotheker in het WZC (samenwerking met directie en CRA, MFO,...) 

Dr. Ellen Van Leeuwen - Polyfarmacie en deprescribing bij ouderen, de evidentie rond medicatiebeleid bij kwetsbare ouderen. Als eerste niet schaden en als tweede deprescribing? 

Dhr. Jo De Cock - De overheid en de robot, waar willen we naartoe?

Sprekers

Apr. Jeroen Geeraerts, behaalde als apotheker een master in Drug Development (2010) aan de Universiteit Gent en een master General Management (2012) aan de Vlerick Business School. Hij begon zijn carrière bij Johnson & Johnson, een Amerikaanse multinational actief in de farmaceutische en medische sector, waar hij zowel technische als commerciële rollen heeft doorlopen. Op vandaag werkt hij als Sales Manager bij Pharma Force, een onafhankelijk Belgische apotheekgroep, gespecialiseerd in individuele medicatievoorbereiding of IMV. Pharma Force heeft op vandaag een partnership met meer dan 200 zorgcentra over het ganse land waarvan het grootste deel actief in de ouderzorg. 

WZC en apotheker, de puntjes op de I
"Op vandaag stellen er zich grote uitdagingen in de lange termijnzorg van ouderen, de sector is volop in verandering. Hoe kan de apotheek hier een proactievere rol in opnemen om te streven naar een ontzorging van het verplegend en verzorgend personeel enerzijds en een verhoging van kwaliteit en medicatieveiligheid anderzijds?" 

Prof.dr. Veerle Foulon, is professor in farmaceutische zorg en vice-decaan van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de KU Leuven.Haar onderzoeksdomein omvat het brede topic van farmaceutische zorg en de rol en meerwaarde van een (huis)apotheker in een multidisciplinair team van zorgverleners. Ze is betrokken bij heel wat onderwijsactiviteiten binnen de Master Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven, waar ze ondermeer farmacotherapie, zelfzorgadviezen en patiëntgerichte zorg onderwijst. Ze is ook verantwoordelijk voor de apotheekstage en betrokken bij de navorming voor apothekers. 
De rol en het belang van de apotheker in het WZC (samenwerking met directie en CRA, MFO,...)
"In het proces van pil tot bewoner speelt de apotheker een belangrijke rol. Deze rol is vaak nog onzichtbaar. Nochtans weten we dat de kwaliteit van de farmacotherapie in WZC ook afhangt van de mate waarin artsen, verpleegkundigen en apothekers samenwerken. In deze presentatie laten we zien welke rol de apotheker kan opnemen, en hoe dit een bijdrage kan leveren tot het rationeel gebruik van geneesmiddelen. We baseren ons daarbij op eigen onderzoek in het kader van de Come On studie, en op internationale voorbeelden."


Dr. Ellen Van Leeuwen is huisarts (2010) & klinisch farmacoloog (2018). Zij is werkzaam als huisarts in wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent en assistent aan de vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen & Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent. Haar onderzoekstopics zijn: geneesmiddelen bij ouderen en zij werkt aan een doctoraat over deprescribing.

Polyfarmacie en deprescribing bij ouderen, de evidentie rond medicatiebeleid bij kwetsbare ouderen. 
Als eerste niet schaden en als tweede deprescribing? 
In deze uiteenzetting wordt aandacht besteed aan een casus polyfarmacie bij een oudere in het WZC die illustreert waarom voorschrijven bij ouderen complex is. Tot slot wordt de plaats van deprescribing besproken.

Dhr. Jo De Cock, is sinds 1995 Administrateur-generaal van het RIZIV. Hij behaalde een master in de rechten en een master in de criminologie aan de KU Leuven, waar hij zijn loopbaan begon als onderzoeksassistent voor het Instituut voor Sociaal Recht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid (1977-1983). Hij zette zijn loopbaan verder bij het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studie, waar hij onderzoeker en politiek adviseur was. Vanaf het midden van de jaren 80 tot het begin van de jaren 90 werkte hij als onderdirecteur en adviseur van de sociale zaken op het kabinet van de Belgische eerste minister (1985-1993). Nadien bekleedde hij de functie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (1993-1995).

De overheid en de robot, waar willen we naartoe?

Share