Symposium Levensmoeheid

De commissie Ouderenzorg MCH organiseerde een symposium over Levensmoeheid 
op zaterdag 21 oktober 2017. Het symposium was op enkele weken volledig volzet, geïnteresseerden konden intekenen op de wachtlijst. Jammer genoeg konden we niet iedereen toelaten omdat de lijst te lang was. De ochtend is voorbijgevlogen, de timing zat perfect en het publiek was geboeid door de vier bevlogen sprekers. De aanwezigen konden gedurende de voormiddag digitaal vragen doorsturen, deze zijn na de voordrachten allemaal in het debat aan bod gekomen. Er was heel veel interactie met het publiek. Met tussendoor een pauze en als afsluiter een receptie mogen we trots spreken van een geslaagd evenement.

Voordrachten sprekers

Em. Prof. dr. Herman Nys - Laat de wet betreffende euthanasie toe dat euthanasie wordt toegepast ingeval van levensmoeheid?

"Deze vraag zal worden beantwoord in het licht van de primordiale voorwaarde opgenomen in de euthanasiewet dat euthanasie kan worden toegepast door een arts als de patiënt lijdt aan een 'ernstige en ongeneeslijke aandoening'. Ook zal worden ingegaan op het wettelijke statuut van (hulp bij) zelfdoding."

U kan hier de voordracht van prof. dr. Herman Nys bekijken

Prof. dr. Herman Nys is emeritus gewoon hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven, voorzitter van het onderzoek - en consultancycentrum LUCAS aan de KU Leuven en voorzitter van het Algemeen Ziekenhuis Nikolaas. Hij is ook adviseur ethiek van de Europese Commissie.


Prof. dr. Chris Gastmans - Waarom nog leven? Ethische bedenkingen bij levensmoeheid van ouderen.

"De ethische exploratie van het thema levensmoeheid van ouderen vertrekt vanuit de beleving van ouderen die zelf levensmoe zijn. Vanuit deze 'beleefde ervaring' worden enkele thema's geïdentificeerd - respect voor autonomie, kwetsbaarheid, waardigheid, zorgafhankelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, ...- die om een ethische duiding vragen. Gebaseerd op deze duiding formuleren we enkele voorlopige ethische aanbevelingen in het omgaan met ouderen die levensmoe zijn."

Prof. dr. Chris Gastmans heeft tijdens zijn voordracht hoofdzakelijk de krachtlijnen van het onderzoek van Els van Wijngaarden gepresenteerd. Graag refereren wij naar haar boek dat een aanrader is voor alle huisartsen.
Auteur - Els van Wijngaarden, titel boek- Voltooid leven: Over leven en willen sterven. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2016. 

Prof. dr. Chris Gastmans is hoogleraar medische ethiek en Directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven. 


Dokter An Haekens - Utopia revisited

 " In het Utopia van Thomas Moore worden zieken door priesters en vertegenwoordigers van de overheid aangemoedigd om een einde te maken aan hun leven bij ondraaglijk of uitzichtloos lijden of zich daarbij te laten bijstaan ('je bent anderen tot last en jezelf tot kwelling'). Niet echt een vorm van zelfbeschikking, het is immers de andere die beslist wanneer je mag stoppen...

Hoe zit het met onze 'ideale' samenleving waar net zelfbeschikking het hoogste goed aan het worden is? Wat zegt de toenemende problematiek van levensmoeheid over onze 'ideale wereld' en onze manier van naar ouderen kijken?"
 

U kan hier de voordracht van dr. Haekens bekijken

Dr. An Haekens is hoofdgeneesheer psychiater-psychotherapeut Alexianen Zorggroep Tienen. 

 

Dokter Jo Lisaerde - Hoe gaat de arts om met de patiënt die levensmoe is? 

" Voor een zorgverstrekker is een patiënt met levensmoeheid vaak moeilijk te plaatsen in een medisch referentiekader. Ondanks empatische betrokkenheid met het lijden dat er mee gepaard gaat, is het formuleren van een medisch antwoord op dit grotendeels maatschappelijk probleem voor de arts niet evident. Een leidraad om met deze vraag om te gaan kan dan een nuttig instrument zijn." 

Voordracht volgt...

Dr. Jo Lisaerde is huisarts, coördinerend raadgevend arts in WZC De Wingerd te Leuven, docent palliatieve zorg aan het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van KU Leuven.


Share