Evenementen

Uitnodiging studie toegelaten activiteit huisartsen.
Het betreft een nationale studie in opdracht van het RIZIV. De bedoeling van de studie is om de knelpunten en mogelijkheden tot verbetering van het systeem van toegelaten arbeid te onderzoeken bij verschillende stakeholders (in dit specifieke geval huisartsen) via focusgroepen en interviews. 

Deelname studie van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent.

Binnen dit onderzoek is er interesse in kennis van medici en paramedici betreffende de multidisciplinaire behandeling van schisis. Dankzij uw hulp kunnen we achteraf bijdragen in het verbeteren van het zorgtraject van patiënten met schisis en informatie voor hun hulpverleners. Zelfs wanneer u weinig of geen kennis heeft over de multidisciplinaire behandeling van schisis, hadden wij dit graag geweten.

Het onderzoek bestaat uit een éénmalige bevraging via een online vragenlijst. Het invullen van de bevraging neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Via deze link kan u naar de vragenlijst  gaan. 

Door deze vragenlijst in te vullen verklaart u zich akkoord met de informatiebrief voor de deelnemers en geeft u toestemming voor deelname en anonieme verwerking van uw data voor wetenschappelijke doeleinden. 

Share