Ouderenzorg

De geneeskunde in de woon- en zorgcentra moet het domein blijven van de huisarts

Onze deskundigheid kunnen wij verhogen door coördinerende artsen, aangewezen artsen en geïnteresseerde huisartsen samen te brengen rond specifieke projecten

Het opzetten van een antibioticabeleid

Wetenschappelijk onderzoek rond hoog-bejaarden

Infectiepreventiemaatregelen 

Informatie uitwisselen rond nakende beleidsbeslissingen

Overleg met de directie van het WZC

Initiatieven rond palliatieve zorgen samen met PANAL 

De ontwikkeling van een uniform "aanvraag voor opname" formulier

Uniformiseren van opvolging diabetici in het WZC

Invoeren van START-STOP methode voor beoordelen van noodzakelijke medicatie voor de bewoner

Organiseren van nascholingen voor zowel de bezoekende huisartsen als de zorgkundigen van de WZC's

Voorzitter: dr. Vliers Johan

Share