Medische Literatuur

Kritisch reflecteren rond geneeskunde door:

Literatuurstudie

Verslag uitbrengen over actualiteiten in de medische journals. Beknopte weergave van recente medische literatuur (Huisarts en Wetenschap, JAMA, BMJ, NEJM, Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde) in de Wetenschappelijke Tijdingen

Bespreking van ethische onderwerpen

Voorzitters: dr. Vander Ginst Leslie en dr. Storms Willy

Share