Jongerencommissie huisartsen

Het Medisch Centrum voor Huisartsen wil graag inspelen op de noden van de gezondheidszorg en wil daarbij in het bijzonder het werk van de huisarts ondersteunen en faciliteren.
Sinds de oprichting van het MCH, ongeveer 50 jaar geleden, is er enorm veel veranderd en staan de nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden niet stil.

Er zijn veel vragen die rijzen:
Welke behoeftes moeten ingevuld worden op maatschappelijk vlak als we kijken naar bijvoorbeeld de vergrijzing, de verschuiving naar thuiszorg, de chronische aandoeningen? Welke uitvalsbasis krijgt de 1ste lijn? Wat met de acute zorg? Hoe kunnen de huisartsen in dit alles ondersteund worden om hun kennis en kunde als arts te vrijwaren?

Ook de managementfunctie die huisartsen vandaag de dag op zich nemen mag niet vergeten worden. Met al de administratie, de IT verplichtingen en de registratie van gegevens heeft de huisarts meer dan ooit behoefte aan ondersteuning. Er kan een taakverschuiving ontstaan waarbij de huisarts taken delegeert naar ondersteunende medewerkers in de praktijk, vb. praktijkassistenten...

Het MCH nodigt hierbij alle geïnteresseerde haio's en jonge huisartsen uit om mee te denken rond deze thema's. Waarvan durven we dromen? Hoe zien wij onze rol als huisarts in de toekomst?

Ben je een jonge huisarts en wil je hieraan meewerken, mail dan naar focus@mchlvwo.be

Samen kunnen we de jongerencommissie vorm en inhoud geven!

Voorzitter: dr. Maes Sophie

Share