Informatica & Telematica

Huisartsen sensibiliseren voor informatisering. Hoewel de computer zeer algemeen is verspreid bij de huisarts, wordt hij lang niet altijd optimaal gebruikt.

Vormingsavonden informatica in het MCH willen ertoe bijdragen de talloze mogelijkheden te tonen en de drempel om ze te gebruiken te verlagen.

Omgaan met datacommunicatie, telematica, uitwisselen gegevens zijn daar voorbeelden van.

Voorzitter: ad interim dr. De Koker Karel

Share