Huisartsenkringen/Vesalius koepel vzw

Uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen de verschillende kringen stimuleren

Toetsen van "toekomstige beleidsbeslissingen"

Organisatorische aspecten van de 1ste lijn organiseren

Besprekingen houden en contacten leggen met huisartsenverenigingen

Logistieke ondersteuning van huisartsenkringen

Voorzitter: dr. Wuyts Johan

Na een voorzitterschap van bijna 18 jaar van het overlegplatform Huisartsenkringen heeft dr. Hans Mestdagh de fakkel doorgegeven aan dr. Johan Wuyts bij de oprichting van de overkoepelende vzw van huisartsenkringen Vlaams Brabant. Graag danken wij langs deze weg dr. Hans Mestdagh voor zijn jarenlange inzet voor de commissie Huisartsenkringen van MCH.

Op dinsdag, 30 september 2014 vond de oprichtingsvergadering van de "Vesalius koepel vzw, koepel van Vlaams Brabantse en Brusselse Huisartsenkringen vzw" plaats in het Medisch Centrum voor Huisartsen te Wezembeek-Oppem.
Deze Vesalius koepel, koepel van Vlaams Brabantse en Brusselse huisartsenkringen, welke zo'n 90% vertegenwoordigt van alle HAK's van Vlaams Brabant, profileert zich als aanspreekpunt naar de overheid, de zorginstellingen en naar andere structuren en instanties die de huisartsengeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg wensen te bevorderen en te behartigen binnen de provincie Vlaams Brabant en Brussel.

Share