Huisartsennascholing

Update 14-04-2020: de nascholingen MCH Leuven en MCH Wezembeek-Oppem van de maand april en mei zijn geannuleerd.

Klik hier voor het overzicht van de nascholingen.

Opgelet: wijziging aanvangsuur avondnascholing van MCH iedere derde donderdag van de maand. Aanvang om 20u.

Programma manuele geneeskunde 2020

Wetenschappelijk onderzoek bij Sciensano

Als onderdeel van ons wetenschappelijk onderzoek bij Sciensano (ex-Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid) en van onze opleiding ziekenhuishygiëne, voeren we een studie uit naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC).

Deze nationale enquête heeft tot doel de belemmeringen en mogelijkheden voor verbetering op dit gebied in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor het terugdringen van zorginfecties en antibioticaresistentie bij WZC.

Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus zijn wij ons bewust van het extra werk dat dit voor u als huisarts met zich meebrengt en dat uw prioriteiten, net als die van ons, nu gericht zijn op het beheersen van deze crisis. Wij willen u daarom mededelen dat de termijn voor het beantwoorden van onze enquête is verlengd tot 31/05/2020.

In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten (online). Deelname is vrijwillig en volledig anoniem.

Enquête 

Dr. Laure Mortgat en Dr. Elisabeth Miller 
Outbreak Support Team & Healthcare-associated Infections and Antimicrobial Resistance


Share