Huisartsennascholing

Om in COVID-tijden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het MCH-nascholingsaanbod, organiseren wij onze nascholingen van dinsdag 09/06/20 en donderdag 18/06 digitaal onder de vorm van een webinar. De webinar is volledig gratis en wordt geaccrediteerd. 

Nascholing 09/06/20
Webinar - De juiste laboratoriumtest voor de juiste patiënt 

De middagnascholing die ingepland was in de Brabanthal op 9 juni om 12u over de ELMO studie zal digitaal doorgaan onder de vorm van een webinar via Zoom. De webinar is volledig gratis en wordt geaccrediteerd.

"De juiste laboratoriumtest voor de juiste patiënt: hoe kunnen we ongepaste laboratoriumtesten vermijden en welke invloed heeft dit op diagnostiek? De resultaten van de ELMO studie."

Laboratoriumtests vormen een belangrijk diagnostisch hulpmiddel voor de huisarts. Eind 2017 startte oa. bij MCH de ELMO studie naar het doelmatig aanvragen van labotests. In deze studie waar bijna 300 artsen aan deelnamen werd een systeem van beslissingsondersteuning uitgetest en geëvalueerd. In deze nascholing worden de resultaten van de studie toegelicht.

Ik schrijf me in voor de webinar van 09/06

Nascholing 18/06/20
Webinar - Post COVID hersteltraject

Op donderdag 18 juni om 20u zal de webinar over "Post COVID hersteltraject" digitaal doorgaan via Zoom. De webinar is volledig gratis en wordt geaccrediteerd.

"Post COVID hersteltraject."

Tijdens deze webinar wordt een hersteltraject voorgesteld. Inclusief alle opties die er zijn in de specialistische en eerstelijnszorg in onze regio voor dit soms moeizame herstel
.

Ik schrijf me in voor de webinar van 18/06


Klik hier voor het overzicht van de nascholingen.

Wetenschappelijk onderzoek bij Sciensano

Als onderdeel van ons wetenschappelijk onderzoek bij Sciensano (ex-Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid) en van onze opleiding ziekenhuishygiëne, voeren we een studie uit naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC).

Deze nationale enquête heeft tot doel de belemmeringen en mogelijkheden voor verbetering op dit gebied in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor het terugdringen van zorginfecties en antibioticaresistentie bij WZC.

Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus zijn wij ons bewust van het extra werk dat dit voor u als huisarts met zich meebrengt en dat uw prioriteiten, net als die van ons, nu gericht zijn op het beheersen van deze crisis. Wij willen u daarom mededelen dat de termijn voor het beantwoorden van onze enquête is verlengd tot 31/05/2020.

In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten (online). Deelname is vrijwillig en volledig anoniem.

Enquête 

Dr. Laure Mortgat en Dr. Elisabeth Miller 
Outbreak Support Team & Healthcare-associated Infections and Antimicrobial Resistance

Programma manuele geneeskunde 2020

Share