Enquête MCH

Beste arts,

MCH wil haar service optimaliseren en organiseert daarom een tevredenheidsenquête. Wat is voor u als huisarts belangrijk? Waar kan MCH uw rol als huisarts valoriseren?
MCH zal u achteraf op de hoogte houden, hoe wij uw adviezen ter harte nemen en welke acties wij zullen ondernemen om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst.
Deze enquête is anoniem en neemt zo'n 5 minuten van uw tijd in beslag.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Start de enquête

Share