Specialisten info

U kan hier een overzicht vinden van alle specialismen en een lijst van alle specialisten met de vermelding van hun interessegebied, welke technische onderzoeken kunnen uitgevoerd worden en aan welke ziekenhuizen de specialisten nog verbonden zijn. klik hier

 Uurrooster Leuven

 Uurrooster Wezembeek-Oppem

 

Specialisten in de kijker - cardiologie MCH Wezembeek-Oppem


Van links naar rechts: dr. Evelyn Hill, dr. Jozef Vermylen, dr. Roxana Voigt, dr. Agnieszka Ciarka

Dokter Evelyn Hill is cardioloog en is geconventioneerd. Zij houdt raadpleging in MCH sinds 2011 en dit op maandag, dinsdag en vrijdag in MCH Wezembeek-Oppem en op woensdag en donderdag in MCH Leuven.

Dr. Hill promoveerde aan de KU Leuven, werd opgeleid in UZ Leuven waar zij ook een doctoraat aflegde in 2008 en afstudeerde als cardioloog in 2011. Zij doet algemene cardiologie waarbij alle aspecten van de cardiologie behoren tot haar interessegebied: kleplijden, coronair lijden, aritmieën, hartfalen, hypertensie,...

Dr. Hill is eveneens werkzaam in en verbonden aan UZ Gasthuisberg Leuven waar zij gesubspecialiseerd is in kleplijden en echocardiografie.

Zij is laagdrempelig bereikbaar voor overleg via mail, ook voor patiënten, via evelyn.hill@uzleuven.be of telefonisch via onthaal MCH. 

Dokter Jozef Vermylen is internist-cardioloog-sportkeuringsarts (SKA) geaccrediteerd (niet geconventioneerd) en houdt raadpleging in MCH Wezembeek-Oppem sinds 2019 op dinsdag en woensdag.

Hij behaalde zijn diploma aan de faculteit Geneeskunde KU Leuven en hij is lid van de BSC-ESC-SKA en LOK Cardiologie UZL. Dr. Vermylen was staflid cardiologie UZ Leuven, dienst hartkatheterisatie - coronarografie bij prof. dr. J. Piessens en dienst echocardiografie bij prof. dr. J. Voigt).

Dr. Vermylen was werkzaam als cardioloog in het Regionaal Ziekenhuis en als sportcardioloog & keuringsarts in de Hart & Sportacademie Nottebohm Brecht. 

Zijn interessedomeinen behelzen alle aspecten van de niet interventionele cardiovasculaire en metabole pathologie (ischemisch hartlijden, hypertensie, hartfalen, ritme & geleidingsstoornissen). Zijn bijzondere interesse gaat uit naar sportcardiologische & conditionele advisering en sportmedische keuring van zowel recreatieve als competitieve (top)sporters. Ook preventieve cardiologische screening van patiënten at risk (diabetici, obesen, sedentaire, hyperlipidemie, rokers e.a) in samenwerking met endocrinologen, diëtistes en gedragstherapeuten): life style modification. 

Hij is verbonden aan privépraktijk Endocard in Leuven. 

Dr. Vermylen is bereikbaar via mail jozef.vermylen@endocard.be of tel. 016/224414.

Dokter Roxana Voigt is cardioloog, geaccrediteerd en geconventioneerd cardioloog en houdt raadpleging in MCH Wezembeek-Oppem sinds 2014 op maandag, woensdag en donderdag.

Zij begon haar specialistische opleiding in inwendige ziekten aan de Friedrich-Alexander Universiteit te Erlangen-Nürnberg (Duitsland). Tijdens deze studies groeide haar interesse voor cardiologie en meer bepaald niet-invasieve cardiale beeldvorming wat resulteerde in een doctoraat  over kwantificatie en characterisatie van atherosclerotische plaques bij cardiale patiënten middels CT-coronair. Zij studeerde af als cardioloog in 2014 in het UZ Leuven.

Dr. Voigt doet algemene cardiologie waarbij alle aspecten van de cardiologie behoren tot haar interessegebied: beeldvorming,  hartfalen,  hypertensie, coronair lijden, kleplijden, aritmieën, ...

Zij is lid van de Belgian en European Society for Cardiology, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie en LOK Cardiologie UZ Leuven. Dr. Voigt heeft ook een privépraktijk  te Diest en is als wetenschappelijke medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Zij is meertalig: Nederlands (zeer goed), Engels (zeer goed), Duits (moedertaal),  Roemeens (moedertaal) en Frans (basiskennis).

Dr. Voigt is bereikbaar via mail:  roxana_voigt@mchlvwo.be of telefonisch via onthaal MCH.

Dr. Agnieszka Ciarka is cardioloog en is geconventioneerd. Zij houdt raadpleging in MCH Wezembeek-Oppem sinds 2019 en dit op vrijdag.

Zij is gespecialiseerd in hartfalen en cardiomyopathieën, maar zij heeft brede interesse in ischemisch hartlijden, hypertensie en valvulopathieën. Door haar jarenlange ervaring op de dienst hartfalen en harttransplantatie in UZ Leuven heeft zij een uitgebreide kennis over het hele spectrum van hartspier verzwakking, van de milde afwijkingen tot heel gevorderde vormen van hartfalen die heel geavanceerde therapieën nodig hebben.

Dr. Ciarka heeft heel veel interesse in genetische afwijkingen bij hartziekten en in nieuwe therapieën die zich ontwikkelen in dit gebied. Alsook niet-invasieve beeldvorming technieken van hart: transthoracale echocardiografie, geavanceerde stress echocardiografie en transoesofagale echocardiografie, CT van het hart en magnetisch scanner van het hart.

Haar doctoraat omvatte onderzoek over patiënten na de harttransplantatie en de patiënten met pulmonale hypertensie. Zij heeft een eretitel van ‘Heart Failure Fellow’ van de Europese Vereniging van Hartfalen, en Diploma van Transthoracale en Transoesofagale Echocardiografie van Europees Vereniging van Cardiologie.

Dr. Ciarka is verbonden aan UZ Leuven en is bereikbaar via mail Agnieszka_Ciarka@mchlvwo.be. 

Share