Specialisten info

U kan hier een overzicht vinden van alle specialismen en een lijst van alle specialisten met de vermelding van hun interessegebied, welke technische onderzoeken kunnen uitgevoerd worden en aan welke ziekenhuizen de specialisten nog verbonden zijn. klik hier

 Uurrooster Leuven

 Uurrooster Wezembeek-Oppem

 

Specialisten in de kijker - Klinisch biologen MCH Leuven 

Het laboratorium van MCH werkt aan geconventioneerde tarieven. Dit betekent dat er geen supplementen of administratieve kosten aangerekend worden. 

In het laboratorium worden onder de verantwoordelijkheid van de klinisch biologen diverse analyses uitgevoerd inzake klinische chemie, hematologie, serologie, immunologie en microbiologie


Van links naar rechts: apr.biol. Eric De Schouwer, dr. Britt Van Meensel, apr.biol. Luc Van Campen, apr.biol. Christophe Indevuyst

Apr. biol. Eric De Schouwer is sinds 1985 voltijds verbonden aan MCH. Hij  is apotheker van opleiding en studeerde af aan de K.U. Leuven in 1982. Hierna volgde hij een opleiding klinische biologie in UZ Leuven.

Vooraleer hij sinds 1 juli 2014 de functie van laboratoriumdirecteur op zich nam, was hij jarenlang kwaliteitscoördinator op het laboratorium. Hiervoor volgde hij diverse postuniversitaire opleidingen. Door zijn interesse voor informatica is hij tevens LIS-verantwoordelijke (LIS = Laboratorium informatiesystemen) labodirecteur en verantwoordelijke hematologie.

Eric De Schouwer is apotheker klinisch bioloog, gespecialiseerd in: bloedstolling, auto-immuniteit, hematologie, immuno-hematologie,  sperma-onderzoek en IT-toepassingen. 

Dr. Britt Van Meensel (verantwoordelijke microbiologie) is voltijds verbonden aan MCH sinds 2007, met ongeveer 10 jaar consulentschap in Imeldaziekenhuis Bonheiden. Zij behaalde in 2002 haar diploma van arts aan de K.U. Leuven. Tijdens haar opleiding klinische biologie, in UZ Leuven en Imeldaziekenhuis Bonheiden, ging haar interesse vooral naar de microbiologie.

Ze volgde een bijkomende opleiding antibioticabeleid (interuniversitair) en een cursus medische mycologie aan het Tropisch Instituut. Britt Van Meensel is arts klinisch bioloog, gespecialiseerd in: bacteriologie, virologie, mycologie, parasitologie, infectieuze serologie, moleculaire diagnostiek.

Apr. biol. Luc Van Campen (verantwoordelijke klinische chemie) is sinds 2012 voltijds verbonden aan MCH waar hij zich vooral bezig houdt met klinische chemie en toxicologie. Hij behaalde zijn diploma apotheker aan de Universitaire Instelling Antwerpen in 1982. In 1986 ronde hij zijn opleiding klinische biologie af aan de VUB.

Luc Van Campen is apotheker klinisch bioloog, gespecialiseerd in routine biochemie, toxicologie, immunohematologie, electrofere en labo-automatisatie.   

Apr. biol. Christophe Indevuyst (verantwoordelijke klinische chemie) is sinds 2014 voltijds verbonden aan MCH. Hij behaalde zijn diploma van apotheker aan de K.U. Leuven in 2006. Na een bijkomende opleiding tot ziekenhuisapotheker, een postgraduaat klinische farmacie en een bijzondere opleiding antibioticabeleid, volgde hij zijn opleiding klinische biologie in UZ Leuven, Jessa ziekenhus in Hasselt, Imeldaziekenhuis in Bonheiden en OLV ziekenhuis in Aalst.

Christophe Indevuyst is apotheker klinisch bioloog, gespecialiseerd in algemene biochemie, eiwitelektroforese en immunofixatie, allergietesten, toxicologie en therapeutic drug monitoring, labo-automatisatie en laboratoriuminformatica.  <

Dr. Ilja Depoortere gaat van start in MCH op 1 september 2019 als klinisch bioloog en is geconventioneerd.
Ze zal de taak van dr. Heidi Castryck overnemen en zich binnen het labo eveneens richten op de subdisciplines hematologie en microbiologie.
Ze studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en promoveerde als arts in 2005. Ze studeerde af als huisarts en behaalde de Master in de sportgeneeskunde en het brevet acute geneeskunde. Ze was tot 2014 werkzaam op de dienst spoedgevallen van het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Ze volgde nadien een bijkomende vijfjarige opleiding en behaalde zo tevens de Master in de Klinische biologie.
Ze verheugt zich op een fijne samenwerking in het team van klinisch biologen en MLT's en op het contact met de huisartsen en specialisten.
Ze zal haar taken in MCH als klinisch bioloog combineren met haar functie als spoedarts in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven om op die manier ook het patiëntencontact te kunnen behouden. Share