Nomenclatuur

"Nomenclatuur van de Omnipracticus"

De nieuwe nomenclatuur van toepassing vanaf 01/01/2018, kan u via deze link downloaden. Voor extra informatie verwijzen we u graag naar de website van het RIZIV: www.riziv.fgov.be

De veranderingen in nomenclatuur van 01/01/2017, kan u hieronder verder lezen.

Het honorarium voor verstrekking 109594 wordt afgestemd op het honorarium van verstrekking 102852 (20,16 euro in plaats van 20,17 euro) (pagina 2).
A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van algemeen geneeskundigen en
geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

De honoraria voor de raadplegingen van geaccrediteerde huisartsen (verstrekking 101076) en voor de raadplegingen van sommige geaccrediteerde specialisten (verstrekking 102535) worden verhoogd tot 25Ä.

De honoraria voor de raadplegingen van de andere geaccrediteerde specialisten en voor het toezicht van geaccrediteerde specialisten (artikel 25§1) worden met 2% verhoogd.

Alle andere honoraria, met uitzondering van GMD, worden verhoogd met 0.83%.

De permanentietoeslag voor raadplegingen van huisartsen tussen 18u en 21u wordt 4.09Ä.

 

Vanaf 1 november 2016 kan de huisarts met nomenclatuurnummer 103095 een supplement van 20 euro aanrekenen voor een ongewone raadpleging (101032 of 101076) of een ongewoon bezoek (103132, 103412 of 103434).
Het ongewoon bezoek of de ongewone raadpleging verwijst naar de eerste raadpleging of het eerste bezoek waarbij de GMD-houdende huisarts de situatie aan zijn patiënt uitlegt en de opvolging van de patiënt plant:
-  Hetzij bij de opname van de patiënt in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis.
-  Hetzij bij de terugkeer naar huis van een patiënt ouder dan 75 jaar na een ziekenhuisopname van meer dan 14 dagen.
Dit supplement wordt volledig aan de patiënt terugbetaald.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de code 102395 voor de preventiemodule GMD niet verlengd. Er is geen indexatie voorzien op 1 januari 2016 voor de tarieven van raadplegingen, bezoeken, toezicht en reiskosten.

Vanaf 1 september 2014 worden 2 nieuwe pseudo-nomenclatuurcodes (103574, 103596) toegevoegd en wordt de omschrijving van de pseudo-nomenclatuurcode 102793 aangepast (zie pagina 4 en 5).

Share