Filosofie

Het Medisch Centrum voor Huisartsen werd opgericht door huisartsen met als doel:

Het uitoefenen van de huisartsengeneeskunde te vergemakkelijken en te verbeteren

De samenwerking tussen huisartsen onderling en de huisartsen specialisten te bevorderen

De huisartsen op de kaart zetten in het zorglandschap van de Leuvense regio

Dankzij een goed en betrouwbaar laboratorium en twee poliklinieken met elk een dienst medische beeldvorming, biedt MCH de huisartsen een werkinstrument aan, als verlengstuk van hun praktijk. Tevens ondersteunt MCH Focus zowel de individuele huisarts als de huisartsenkringen.Vanuit onze eigen huisartsenvisie is het Medisch Centrum voor Huisartsen ontstaan en gegroeid tot :

Een verwezenlijking van ideeën (omtrent samenwerking)

Een voorbeeld van hoe wij huisartsen het willen

Een spreekbuis voor de 1e lijn

Een volwaardige gesprekspartner voor de 2e en 3e lijn

Dankzij meer dan 50 jaar ervaring heeft MCH een geloofwaardigheid en de kracht opgebouwd om dingen te realiseren en beslissingen af te dwingen. Het aantal leden van onze organisatie is dan ook een weerspiegeling van onze draagkracht! .

Share