Elektronisch voorschrijven: overzicht nieuwe regelgeving

Er is heel wat veranderd aan het elektronisch voorschrift de voorbije maanden: vanaf 1 november 2019 wijzigde de geldigheidsduur, vanaf 1 januari 2020 is het ambulante elektronisch voorschrift verplicht. Hoe zorg je ervoor dat je patiënt met het juiste voorschrift naar de apotheker kan? Een kort overzicht van de nieuwe regels vind je hieronder.

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen, behoudens enkele specifieke gevallen, verplicht voor niet-gehospitaliseerde patiënten. Ook voor specialisten.

Er is een nieuw model voorschrift vanaf 1/11/19. In het verleden was een (papieren of elektronisch) voorschrift onbeperkt geldig voor uitvoering, maar niet voor terugbetaling. Dat onderscheid verdwijnt. Zonder bijkomende vermeldingen van de voorschrijver zal een voorschrift vanaf 1 november 2019 nog precies 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling. Die periode van 3 maanden geldt voortaan van dag op dag. Een voorschrift dat op 10 november 2019 wordt aangemaakt blijft dus geldig tot en met 9 februari 2020, en dus niet meer tot het einde van de maand februari.

De voorschrijver kan een kortere of langere termijn bepalen, maar de einddatum van uitvoerbaarheid mag nooit langer zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum. Deze “vervaldatum” komt op het voorschrift, zodat het ook voor de patiënt heel duidelijk is wanneer het voorschrift niet meer geldig is. 

De nieuwe regeling geldt zowel voor terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen. 

Nieuw model van voorschrift kan vanaf 1 november 2019 gebruikte worden. De 'oude' modellen van voorschrift blijven nog bruikbaar tot 31 januari 2020. Voorschriften die na die datum worden aangemaakt volgens het oude model zullen niet meer geldig zijn en mogen dus ook niet meer uitgevoerd worden. 

Uitgebreid overzicht elektronisch schrijven

Nieuw model geneesmiddelenvoorschrift

Share