Aanvraagformulieren voor laboratoriumonderzoek

Hieronder een overzicht van de gebruikte aanvraagformulieren. Naast de papieren aanvraagformulieren kunt U ook elektronisch aanvragen via Order-IT.

De richtlijnen voor het invullen van de MCH aanvraagformulieren vindt u hier.

Standaard aanvraagformulier (v. 32 11/2016)
Aanpassingen aanvraagformulier versie 32

iFOBT

Zwangerschap

1e trimester zwangerschapsscreening

2e trimester zwangerschapsscreening

Moleculaire testen

Artikel 24 bis

Anatoompathologisch onderzoek

Cytologisch onderzoek: cervicovaginale cytologie

Histologisch, cytologisch of elektronenmicroscopisch onderzoek

 

Andere nuttige informatie

Analyses ten laste van patiënt (geen terugbetaling door het RIZIV)

Diagnoseregels

Diagnostiek van infectieziekten

Share