Aanvraagformulieren voor laboratoriumonderzoek

Hieronder een overzicht van de gebruikte aanvraagformulieren. Naast de papieren aanvraagformulieren kunt U ook elektronisch aanvragen via Order-IT.

De richtlijnen voor het invullen van de MCH aanvraagformulieren vindt u hier.

Standaard aanvraagformulier (v. 32 11/2016) 
Opgelet, geprinte aanvraagformulieren kunnen niet elektronisch verwerkt worden op het laboratorium.
Aanpassingen aanvraagformulier versie 32

Nieuwe aanvraagformulieren kunnen via dit formulier aangevraagd worden

iFOBT

Zwangerschap

1e trimester zwangerschapsscreening

2e trimester zwangerschapsscreening

Moleculaire testen

Artikel 24 bis

Anatoompathologisch onderzoek

Cytologisch onderzoek: cervicovaginale cytologie

Histologisch, cytologisch of elektronenmicroscopisch onderzoek

 

Andere nuttige informatie

Analyses ten laste van patiënt (geen terugbetaling door het RIZIV)

Diagnoseregels

Diagnostiek van infectieziekten

Share